The Negotiation Role in the Corporate Sustainabilility. Case Study

corporate negotiationThe Negotiation Role in the Corporate Sustainabilility.
Case Study

Mariana Eftimie*
, Ramona Georgiana Moldovan (Bratosin)**, Mirela
Clementina Matei*
* Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti, Romania
e-mail: meftimie@upg-ploiesti.ro
** Academy of Economic Studies, Faculty of International Business, 41 Dacia Blvd., Sector 1, Bucharest,
Romania

Abstract

The article presents the results of a research conducted in a multinational IT company on the negotiation
role in the organizational sustainability and change.Articolul arată ca negocierea nu este esenţială doar
în relaţiile de afaceri ale firmei cu partenerii săi, ci şi în relaţiile din interiorul firmei, dintre angajaţi sau
dintre angajaţi şi superiori şi ajută la crearea unui mediu de lucru stabil, care favorizează
productivitatea muncii şi durabilitatea corporaţiei în timp. The article shows that the negotiation is
essential not only in the organization’s relationships with its partners, but also in the relations between
employees or between employees and their managers and helps to the creation of a stable work
environment that encourages productivity and corporate sustainability.În articol se arată, de asemenea,
din ce motive este utilă crearea unui (sub)departament care să se ocupe de negocierea şi medierea
conflictelor în cadrul organizaţiei, dar şi între organizaţie şi mediul extern. The essay shows also, what
are the reasons why is desirable the creation of a department, which handles with the negotiation and the
mediation of conflicts within the organization, but also between the organization and the external
environment.

The Negotiation Role in the Corporate Sustainabilility. Case Study

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Google Analytics